درباره ما

آشنایی با سامانه

جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معتبرترین مرجع در زمینه ارائه اطلاعات علمی در حوزه های موضوعی کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود.بر این اساس راه اندازی سامانه ای جستجوگر در زمینه کشاورزی و علوم وابسته برای تمامی علاقه مندان و از جمله اعضای هيئت‌ علمی، پژوهشگران و کارکنان سازمان همواره دغدغه اصلی مدیران سازمان بوده است. با توجه به گستردگی و حجم فزاینده منابع اطلاعاتی در شبکه های وب و نبود سامانه ای جامع و دقیق که امکان جستجوی یکپارچه در کلیه منابع علمی کشاورزی شامل مقالات کشاورزی، نشریات علمی کشاورزی، همایش های کشاورزی و انتشارات علمی کشاورزی و ... را فراهم نماید، مدیران و دست‌اندرکاران سازمان را بر آن داشت تا به منظور سهولت در دسترسی به آخرین یافته های پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام به راه اندازی سامانه ای داخلی در این حوزه نمایند. سامانه جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی با ساختار و رویکردی شبیه به گوگل طراحی شده و با تأکید بر منابع علمی فارسی، تازه ترین اطلاعات موردنیاز کاربران را فراهم می‌نمایند. طراحی و راه اندازی سامانه جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف جستجو و بازیابی تازه ترین یافته های علمی، از اواخر سال 1396 از سوی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی شروع و از ابتدای اسفند ماه 1397 آماده بهره برداری گردید.


مرحله اول راه اندازی سامانه جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی

در مرحله اول راه‌اندازی سامانه، تعداد 7 پایگاه اطلاعاتی به شرح زیر تأمین‌کننده اطلاعات مورد جستجوی، استفاده کنندگان می باشند که به تدریج تعداد پایگاه‌ها و حجم اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی افزایش خواهد یافت.


بانک اطلاعات نشریات کشور (1955945 رکورد)؛

پایگاه کتاب‌های الکترونیکی غیرفارسی (1074722 رکورد)؛

پایگاه سامانه فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی (257907 رکورد)؛

پایگاه مقالات سامانه نشریات علمی کشاورزی (18267 رکورد)؛

پایگاه مقالات سامانه همایش های علمی کشاورزی (14200 رکورد)؛

پایگاه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی (4581 رکورد)؛

پایگاه سامانه مدیریت انتشارات علمی کشاورزی (1358 رکورد).