تماس با ما

آدرس: تهران - بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (ولنجک)، بالاتر از تقاطع مقدس اردبیلی - باغ کشاورزی.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. سامانه جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی

صندوق پستی: ۱۱۱۳-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۸۵۷۱۳۱۳۳

تلفن: ۲۲۴۱۹۷۱۰ و ۲۲۴۱۱۰۸۶

دورنگار: ۲۲۴۰۰۰۸۳-۰۲۱

agrisearch@areeo.ac.ir